Conflict met de buren

behoorlijkheidsnorm: professionaliteit

 thema's: verantwoordelijkheid gemeente bij burenruzie

 De OO oordeelt dat de klacht ongegrond is.

 Verzoekster is van mening dat de gemeente onvoldoende haar best heeft gedaan om een oplossing te vinden voor het langdurige conflict dat zij heeft met haar buren. Ook vindt verzoekster dat de verslagen van de multidisciplinaire overleggen (mdo's) niet zorgvuldig zijn opgesteld.

 De klachten komen voort uit een conflict tussen verzoekster en de buren. De gemeente heeft voor beide families afzonderlijk mdo's belegd en heeft verzoekster een aantal mogelijkheden aangereikt om te verhuizen. Om verzoekster moverende redenen zijn deze mogelijkheden niet benut. Van een bemiddelingsgesprek is door verzoekster afgezien aangezien een eerdere bemiddeling, waar de gemeente overigens niet bij was betrokken, al was mislukt.

De OO is van mening dat de gemeente de problematiek professioneel heeft opgepakt. De gemeente heeft zich daarbij onpartijdig opgesteld. Gelet op de beperkte rol die de gemeente heeft bij het oplossen van conflicten in de privésfeer, is de OO van oordeel dat de gemeente in dit geval er in redelijkheid al het mogelijke aan heeft gedaan om samen met de betrokken instanties een oplossing te vinden. Dat dit uiteindelijk niet is gelukt kan de gemeente niet worden aangerekend.

 

Wat betreft mogelijk onjuiste informatie in verslagen van de mdo’s, is de OO van oordeel dat verzoekster deze onjuistheden na ontvangst van het verslag al had kunnen doorgeven aan de opsteller van het verslag. De OO is niet in het bezit van de bedoelde verslagen en zal over de – juistheid van de – verslagen geen oordeel geven.

Lees hier het rapport