een eigen wijze lasser

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Zwolle de afspraken die zij met hem maakte in bijzijn van de ombudscommissie niet is nagekomen. De ombudscommissie stelt vast dat de gemeente haar afspraak met verzoeker is nagekomen en nog steeds moeite voor hem doet. Het kan de gemeente niet worden verweten dat verzoeker een andere werkmethode heeft en daarvan niet wil afwijken, zodat verzoeker niets heeft aan trainingen/ cursussen met de hier te lande geldende werkmethode.
Lees hier het rapport