Huisbezoek in lege woning

Verzoeker vindt dat hij niet goed is behandeld en begeleid bij zijn aanvraag om een WWB-uitkering en dat zijn aanvraag niet correct is afgehandeld. De Ombudscommissie concludeert dat er sprake is van verwarring bij verzoeker over de werkelijke datum van de aanvraag. Verzoeker gaat uit van de datum eerste melding, te weten 28 september terwijl de gemeente uitgaat van de datum dat de aanvraag behandelrijp was, te weten 30 oktober 2012. Met de uitspraak op bezwaar is de ingangsdatum alsnog gesteld op 2 oktober 2012, de datum dat verzoeker naar Almelo is verhuisd. Hieruit maakt de Ombudscommissie op dat de eerste datum melding bepalend is geweest voor de ingangsdatum van de uitkering. Echter de wettelijke afhandelingstermijn is pas gaan lopen nadat de aanvraag compleet was, te weten 30 oktober 2012. Uitgaande van deze laatste datum is er dus geen sprake van een te late afhandeling van de aanvraag, nu er op 6 december een besluit is genomen. De gemeente heeft hier dan ook voortvarend in gehandeld. Wel was het misschien goed geweest als verzoeker nog meer informatie zou hebben ontvangen over de data omdat daar blijkbaar onduidelijkheid over bestond. Voorts concludeert de Ombudscommissie dat de hele situatie van verzoeker om maatwerk en een individuele benadering vroeg. De Ombudscommissie concludeert dat het goed was geweest als verzoeker een vast contactpersoon had gehad en er wat meer zorg en aandacht aan hem en zijn situatie was besteed en extra uitleg was verleend. De Ombudscommissie is dan ook van oordeel dat er nog meer maatwerk verleend had kunnen worden In de klacht geeft verzoeker onder meer ook aan dat de gemeente niet betrouwbaar overkomt, nu er een huisbezoek is afgelegd op 29 oktober 2012, nadat verzoeker zelf al had aangegeven niet meer op dat adres te wonen. De huurovereenkomst is na onenigheid met de verhuurder over het herstellen van gebreken per 30 oktober 2012 ontbonden waarna verzoeker terug is gegaan naar de gemeente Haaksbergen. Verzoeker geeft aan in de periode dat hij niet in zijn nieuwe woning kon verblijven door de gebreken (2 oktober 2012 tot en met 30 oktober 2012) hij afwisselend bij zijn vriendin in Almelo en in zijn oude woning in Haaksbergen verbleef. De Ombudscommissie is van oordeel, dat zoals ook de bezwaarschriftencommissie heeft geconcludeerd, het niet zorgvuldig is geweest dat de gemeente het huisbezoek op dat moment heeft afgelegd. De Ombudscommissie komt dan ook tot het volgende oordeel: De gedragingen van de gemeente zijn ten aanzien van de kernwaarden: I. Betrokken en oplossingsgericht a. Voortvarendheid: behoorlijk. II. Betrokken en oplossingsgericht a. Maatwerk: niet zorgvuldig. III. Eerlijk en betrouwbaar - Betrouwbaarheid: geen oordeel voor zover het gaat over de gedragingen van de consulent, zorgvuldig voor zover het gaat om de verwijzing naar de BBZ en de langdurigheidstoeslag en niet behoorlijk voor zover het gaat om het huisbezoek. IV. Klachtafhandeling: niet onbehoorlijk. Daarmee is de klacht van verzoeker deels gegrond.
Lees hier het rapport