Informatie over het inhouden van geld op de uitkering

Verzoeker stelt dat de gemeente geen contact opnam voordat er werd besloten te korten op zijn uitkering. Hij had dan bij de gemeente kunnen aangeven dat hij het niet eens is met de vordering. Echter: op het moment dat een werkgever (en verzoeker staat in een vergelijkbare relatie tot de gemeente nu deze de uitkering verstrekt) een vordering voorgelegd krijgt, is hij wettelijk verplicht aan het innen daarvan mee te werken. Het enige dat de gemeente kan doen is er voor zorgen dat er maandelijks niet meer wordt ge?nd dan gezien de beslagvrije voet is toegestaan. Dat is in dit geval gebeurd. Verder heeft de gemeente verzoeker per brief op de hoogte gesteld van het feit dat zij ging inhouden. Daarmee heeft de gemeente aan de informatieplicht voldaan. De Overijsselse Ombudsman merkt hierbij op dat in de brief een naam en telefoonnummer worden gemeld waar nadere inlichtingen te krijgen zijn. Naar aanleiding van de klacht is de gemeente van mening dat het beter is met een dergelijke brief ook een kopie mee te sturen van de vordering die binnen is gekomen. Nu de gemeente echter wel heeft ge?nformeerd en aankondigt dat brieven in de toekomst vollediger zullen zijn, ziet de Overijsselse Ombudsman geen aanleiding de klacht verder in behandeling te nemen.
Lees hier het rapport