Klacht over GGD Twente

Geschillencommissie Publieke gezondheid bevoegd

Behoorlijkheidsnormen: n.v.t.

Verzoeker verzoekt de Overijsselse Ombudsman (OO) om zijn klacht over de GGD in behandeling te nemen. De OO komt echter tot de conclusie dat zij niet bevoegd is. De werkzaamheden die de GGD bij verzoeker uitvoerde vielen namelijk onder Wet publieke gezondheid en daarmee onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, voorheen de Wet klachtrecht cliënten zorgsector). Dit maakt dat verzoeker zicht tot de Geschillencommissie Publieke gezondheid kan wenden als hij zich niet kan vinden in de klachtafhandeling.

 

Lees hier het rapport