Geoorloofde verstrekking van persoonsgegevens?

Verzoeker klaagt erover dat zijn persoonsgegevens zijn verstrekt zonder zijn toestemming. De Ombudscommissie is het met verzoeker eens en concludeert onder meer dat de gegevens niet verstrekt hadden mogen worden, omdat er geen sprake is van een verstrekking die noodzakelijk is in het belang van de bescherming van betrokkene of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Een voorwaarde die onder meer gesteld is in de Wet Gemeentelijke Basisadministratie. De Ombudscommissie verklaart de klacht dan ook gegrond.
Lees hier het rapport