over bladzuigers en privacy

behoorlijkheidsnormen: goede informatieverstrekking en professionaliteit

 thema: groenbeheer

 klacht deels gegrond, deels ongegrond

 Vanwege door haar ervaren geluidsoverlast vraagt verzoekster aan de gemeente of het aantal decibel tijdens het bladzuigen is gemeten voordat de bladzuiger in een woonwijk wordt ingezet. Verzoekster rappelleert een paar keer aan haar vraag. De klachtbehandeling door de gemeente leidt evenmin tot de gevraagde informatie. Eerst door toedoen van de ombudscommissie doet de gemeente navraag bij ROVA en krijgt vervolgens informatie over de meting van de gebruikte bladzuiger.

 Naar aanleiding van haar vraag krijgt verzoekster bezoek van een ROVA-medewerker. Verzoekster dient vervolgens een klacht in vanwege schending van de privacy. Verzoekster vindt het niet correct dat de gemeente haar brieven doorstuurt naar derden.

De gemeente heeft gehandeld conform de professionele norm inzake behoorlijke klachtbehandeling bij uitbestede taken. Wel zou het beter zijn geweest als de gemeente verzoekster erover zou hebben geïnformeerd dat zij de brieven van verzoekster had doorgestuurd naar ROVA in het kader van haar taak om vragen en klachten door te verwijzen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het rapport