Een gestagneerd bouwproces

behoorlijkheidsnorm: goede informatieverstrekking

 thema: bouwen, burenruzie

 klacht deels gegrond, aanbeveling

 De klachten jegens de gemeente komen voort uit de onenigheid tussen verzoekers en hun medebouwers/toekomstige buren. De gemeente is in principe geen partij.

De ombudscommissie concludeert dat de gemeente zich voldoende heeft ingespannen om voor elkaar te krijgen dat twee particuliere partijen op één lijn kwamen wat betreft de termijn voor het indienen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de te bouwen twee-onder-een-kapwoning. De ombudscommissie is van oordeel dat de gemeente gedaan heeft wat van de gemeente in redelijkheid mag worden verwacht.

De klacht over het niet gelijktijdig tekenen van de koopovereenkomsten is gegrond in de zin dat de werkwijze van de gemeente wat betreft het tekenen van de koopovereenkomst van de kavel voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning niet overeenkomt met de tekst in de uitgifteprocedure.

 

Lees hier het rapport