samenloop klacht en beroep

behoorlijkheidsnorm: goede informatieverstrekking

thema: parkeren                                                                                                        

Klacht ongegrond

De klacht wat betreft de naheffingsaanslag is bij gemeente binnen de beroepstermijn ingediend. De ombudscommissie doet wat de gemeente had behoren te doen: aanbod om de klacht als beroepschrift door te sturen naar de rechtbank.

De ombudscommissie concludeert dat de klacht wat betreft de informatieverstrekking over het niet digitaal kunnen indienen van bezwaar ongegrond is.                              

Lees hier het rapport