Ingebruikgeving oprit of groenstrook

Behoorlijkheidsnormen: betrouwbaarheid, onpartijdigheid, goede informatieverstrekking en goede motivering.

Verzoeker heeft een gebruiksrecht op een oprit. Zij wil de grond (van de oprit) graag kopen. De gemeente wil dit niet. Verzoeker klaagt dat de gemeente een toezegging om te verkopen niet nakomt, partijdig heeft gehandeld doordat ze na een gesprek met de buren van de koop afziet, gebrekkige informatie verstrekt, onzorgvuldig handelt en de klacht niet goed heeft behandeld. De gemeente geeft aan dat er weliswaar is gesproken over verkoop, maar dat er geen toezegging is gedaan.

De ombudscommissie verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond; De gemeente heeft volgens de norm van goede informatieverstrekking rond de ingebruikgeving van de oprit onzorgvuldig gehandeld door tegenstrijdige en wisselende informatie te verstrekken. Ook is de behoorlijkheidsnorm van goede motivering geschonden, nu door de gemeente ten onrechte het burenconflict is betrokken bij de objectieve afweging inzake mogelijke verkoop van de grond. Voor het overige is de klacht ongegrond.

Lees hier het rapport