Informatie over onder andere bouwmogelijkheden in een nieuwbouwproject.

Verzoekers stellen aan de orde: de informatie die de gemeente verschafte ten tijde van de koop door verzoekers van hun woning; de communicatie van de zijde van de gemeente na de bouwaanvraag van hun buren, alsmede de klachtbehandeling. Als verzoekers overwegen een woning te kopen, informeren zij bij de aannemer en de makelaar naar de bouwmogelijkheden voor een bepaald perceel. Dan wordt hen gemeld dat het niet is toegestaan een garage te bouwen op dit perceel. Deze informatie wordt volgens verzoekers ook aan andere potenti?le kopers verstrekt en is door de gemeente bevestigd. Zij hebben op het gemeentehuis bij de Publieksbalie navraag gedaan. Gezien de informatie die zij krijgen kiezen ze voor een ander perceel. De gemeente geeft aan dat gezien het tijdsverloop (ruim 4 jaar) het niet meer is te achterhalen welke informatie is verstrekt. Waarschijnlijk ging het om een garage direct aangebouwd aan het huis. Dat is niet mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat elders op het perceel geen garage is toegestaan. Dat blijkt als degenen die deze woning uiteindelijk bouwen bouwvergunning vragen voor een garage. Verzoekers zijn verbaasd dat het nu toch kan en dienen bezwaar in. In de procedure wordt door de gemeente meegedeeld: ?wellicht is er in het verleden door potenti?le kopers onvoldoende onderzoek gedaan naar de bouwmogelijkheden?. Zij voelen zich hierdoor onheus bejegend. De wethouder heeft hier begrip voor. Toch komt de zinsnede in het vervolg van de procedure weer terug. Verder komen er geen of te weinig antwoorden op vragen en blijft een formele afhandeling van hun klachten over een en ander achterwege. Oordeel: - actieve en adequate informatieverstrekking : geen oordeel, niet meer na te gaan. - voortvarendheid/bejegening : onzorgvuldig - klachtbehandeling : onzorgvuldig
Lees hier het rapport