resultaat onderzoek en gesprek

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Zwolle excuses aanbood voor het tekortschieten aan informatieverstrekking, maar daaraan verder geen gevolgen verbond. Verzoeker ging er namelijk vanuit dat de gemeente hem had toegezegd dat hij op kosten van de gemeente een lascursus mocht doen voor het updaten/verlengen van zijn lascertificaat. De ombudscommissie vindt dat het voorstelbaar is dat verzoeker, gelet op in zijn beleving gedane toezeggingen en het moeten wachten op concrete actie van de gemeente tot begin november 2012, weinig vertrouwen had in de mogelijkheid voor een lascertificaat. Daar staat echter tegenover dat verzoeker op basis van wet- en regelgeving verplicht is om op elke zich voordoende baan te solliciteren. Daarover is sinds juli 2012 veelvuldig contact geweest tussen de consulent en verzoeker en zijn de mogelijkheden voor verzoeker bekeken. Verzoeker bleef echter vasthouden aan de lascursus en werk te willen als lasser. In 2011 was daarvoor geen budget beschikbaar. Toen de financi?n het in 2012 weer toelieten kwam de gemeente verzoeker tegemoet. De gemeente gaat daarmee betrokken en oplossingsgericht te werk. De ombudscommissie vindt dat de gemeente zich bereid toonde maatwerk te leveren door te kijken naar maatregelen en oplossingen die passen bij de specifieke omstandigheden van verzoeker, ook al is zij daartoe op basis van wet- en regelgeving niet verplicht. Tijdens het gesprek met de ombudscommissie werden afspraken gemaakt tussen de gemeente en verzoeker. Aan het eind van het gesprek hebben de gemeente en verzoeker op de vraag van de ombudscommissie aangegeven dat de zaak voor dit moment hiermee is afgerond. Daarom, en vanwege het positieve resultaat is er voor de ombudscommissie geen reden meer om een oordeel te geven over de klacht. Het onderzoek is hiermee be?indigd.
Lees hier het rapport