Gemeente neemt klacht niet in behandeling

Niet ontvankelijk

Behoorlijkheidsnormen: goede motivering

Verzoeker klaagt er over dat haar klacht door de gemeente niet in behandeling is genomen.

De gemeente heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard, op grond van artikel 9:4, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als motivering hiertoe wordt gegeven, dat verzoeker per 16 april is gevraagd om een omschrijving te geven van de gedraging waartegen de klacht zich richt, maar niet meer zou hebben gereageerd

De OO komt tot de conclusie, dat nu er in de klacht sprake is van een omschreven gedraging, de klacht inhoudelijk had moeten worden beoordeeld. De klacht is gegrond en de OO doet een aanbeveling om de klacht alsnog in behandeling te nemen en inhoudelijk te beoordelen.

 

 

Lees hier het rapport