onduidelijkheid procedures bij GGD/CJG zorgt voor onterechte AMK melding.

Behoorlijkheidsnormen: goede voorbereiding, professionaliteit.

Thema: Jeugdzorg 

Klacht gegrond                                      

Door de inhoud van de AMK melding niet te toetsen bij verzoekers dan wel zich ervan te vergewissen dat de inhoud van de melding door andere betrokken hulpverleners was getoetst bij verzoekers handelde de betrokken medewerker in strijd met de behoorlijkheidsnorm van goede voorbereiding.

De omstandigheid dat werkwijzen en procedures binnen het CJG niet goed waren vastgelegd, en de rollen door elkaar liepen is misschien een verklaring voor gemaakte fouten, maar geen rechtvaardiging voor deze fouten.

Burgers mogen ervan uitgaan dat zij met een goed functionerende organisatie en deskundige medewerkers te maken hebben.

Lees hier het rapport