Opgewekte verwachtingen als het gaat om het inzetten van een jobhunter?

Verzoeker doet een beroep op een WWB-uitkering. In een gesprek met zijn contactpersoon naar aanleiding van deze aanvraag vraagt hij een jobhunter voor hem te zoeken. Hij wil aan het werk in de logistiek. Verzoeker krijgt een uitnodiging van Fitis voor een re?ntegratietraject. Verzoeker heeft vanuit het verleden geen goede ervaring met een dergelijk traject. Als hij uitleg vraagt, mailt zijn contactpersoon: ?de aanmelding bij Fitis betreft een verzoek voor een jobhunter die samen met jou naar een reguliere baan gaat zoeken?. Verzoeker is van mening dat het bij jobhunting in zijn geval gaat om het najagen van passend werk in de logistiek; zonder poespas er om heen als trainingen of tijdelijk werk. Hij stelt dat met de gemeente is overeengekomen dat hij een jobhunter toegewezen zou krijgen. De gemeente geeft aan dat wordt gewerkt met diverse re?ntegratiebureaus. Daar wordt betrokkene aangemeld en vervolgens heeft hij een intakegesprek. Bij de overdracht is door de consulent de wens voor werk in de logistiek meegegeven. In een intakegesprek komt ook een eventuele voorkeur voor werk aan de orde. Het bureau gaat wel degelijk op zoek naar werk; er zijn verzoeker door Fitis in totaal vijf banen aangeboden. De Oo constateert dat verzoeker zich een ander beeld heeft gevormd van jobhunten en de mogelijkheden om op die manier via de gemeente aan werk te komen. Uit de stukken en het verhandelde bij de hoorzitting kan de Oo echter niet opmaken dat het hier gaat om gerechtvaardigde, door de gemeente gewekte, verwachtingen in de zin dat voor verzoeker een heel specifieke jobhunter zou worden ingeschakeld. Oordeel: De gemeente heeft behoorlijk gehandeld als het gaat om opgewekt vertrouwen.
Lees hier het rapport