toezeggingen worden door gemeente niet nagekomen

Er is in 2000 overleg met gemeente en Provincie over de vervuiling van het perceel van verzoeker. Dat leidt er uiteindelijk toe dat de Provincie Overijssel ? 250.000,- beschikbaar stelt voor sanering van het perceel. Verzoeker verricht de sanering in eigen beheer. Dit blijkt te kunnen voor minder dan het beschikbaar gestelde bedrag. Verzoeker meent dat het overschot aan hem dient te worden overgemaakt. Hij geeft aan dat de gemeente een gesprek hierover niet wil aangaan. Verder vindt hij dat de gemeente afspraken niet nakomt. Er zouden toezeggingen zijn gedaan. Klachten hierover worden niet of te laat behandeld. Oordeel van de Oo: Betrouwbaarheid: behoorlijk, klacht niet gegrond. Voortvarendheid: niet zorgvuldig, deels ?voor wat betreft de klachtbehandeling- erkend door de gemeente. De Oo acht de klacht gegrond voor wat betreft het niet reageren op een verzoek om een gesprek.
Lees hier het rapport