Telefonisch gewekte verwachting over automatische kwijtschelding gerechtsvaardigd?

Verzoekster vond het niet eerlijk dat de gemeente haar geen kwijtschelding verleende voor de gemeentelijke belastingen, omdat zij uit telefonische informatie van de gemeente de indruk kreeg dat zij automatisch kwijtschelding zou krijgen. De medewerker raadpleegde niet het financi?le systeem (Vgs4U), waarin stond dat verzoeksters echtgenoot was verhuisd en dat de gemeentelijke belastingen nu op naam stonden van verzoekster. Daarom vertelde de medewerker dat verzoekster in aanmerking kwam voor automatische kwijtschelding. De vraag of de bij verzoekster gewekte verwachting dat zij automatisch in aanmerking kwam voor kwijtschelding gerechtvaardigd was moet ontkennend worden beantwoord, omdat verzoekster toen zij belde met de gemeente wist dat het niet ging om een aanslag op naam van haar echtgenoot ? die altijd wel automatisch kwijtschelding kreeg - , maar op naam van haar zelf. Haar echtgenoot woonde immers niet meer bij haar. De klacht over het niet verlenen van kwijtschelding is ongegrond.
Lees hier het rapport