De weg naar Vriezenveen

Thema: Openbare ruimte

Behoorlijkheidsnorm: Luisteren naar de burger

Klacht ongregrond

Verzoeker besteedt, zoals hij het zelf aangeeft; sedert enige tijd aandacht aan onjuiste wegwijzers en andere verkeerssituaties. Rond februari 2015 heeft verzoeker een gesprek met de heer X van de gemeente gehad, over de bewegwijzering rond het fietspad van Vriezenveen naar Almelo. Dit gesprek verliep niet prettig, de heer X en verzoeker verschilden van mening. Verzoeker klaagt er over dat de heer X zijn reactie niet goed heeft gemotiveerd, geen goede voorbereiding heeft getroffen voor de reactie en zich niet professioneel heeft gedragen. Ook is er geen sprake van fair play omdat verzoeker alleen met deze medewerker te maken had, waardoor er ook geen sprake is van onpartijdigheid. De ombudscommissie concludeert, dat verzoeker zijn mening over de bewegwijzering meerdere keren kenbaar heeft gemaakt, in verschillende brieven. Inhoudelijk heeft hij alleen te maken gehad met de heer X. Het is ombudscommissie echter nergens uit gebleken dat de heer X. de vragen en opmerkingen van verzoeker niet serieus heeft genomen. De heer X. heeft weliswaar de inhoudelijke brieven aan verzoeker behandeld, maar ook de afdelingsmanager en de klachtenbehandelaar hebben naar de zaak gekeken. Uit alle stukken, inclusief de correspondentie van verzoeker maakt de ombudscommissie op dat het hier gaat om een inhoudelijk verschil van mening. De ombudscommissie kan niet anders dan concluderen dat verzoeker het niet eens is met de gemeente over een inhoudelijk probleem. De ombudscommissie ziet dan ook geen aanleiding om een verder onderzoek in te stellen

Lees hier het rapport