te lui om te werken? Klacht gegrond.

Verzoeker klaagt over de wijze van bejegening door de consulent Werk en het niet nakomen van de toezegging om medewerking te verlenen bij het schrijven van sollicitatiebrieven. Tijdens het onderzoek van de ombudscommissie bleek dat de gemeente voor de toekomst goede afspraken heeft gemaakt met verzoeker, waarmee de gemeente blijk geeft van een betrokken en oplossingsgerichte aanpak. Het is jammer dat daaraan een situatie van escalatie vooraf ging. De communicatie tussen de consulent en verzoeker is niet goed verlopen. Verzoeker voelde zich gekwetst tijdens het gesprek over het rapport van de arbeidsdeskundige. Aanleiding was de sollicitatieplicht en de verplichting om passende arbeid te accepteren, terwijl de consulent niet de toegezegde hulp had gegeven bij de sollicitatiebrieven. Dat de consulent zou hebben gezegd dat verzoeker te lui is om te werken kan niet worden vastgesteld. Wel mag worden geconcludeerd dat de (non) verbale communicatie van de consulent als respectloos bij verzoeker overkwam en dat de consulent niet (tijdig) heeft weten te de-escaleren. Daarmee is de gedraging van de gemeente ten aanzien van de behoorlijkheidsnorm van fatsoenlijke bejegening niet zorgvuldig. De consulent kwam haar belofte om verzoeker te helpen bij de sollicitatiebrieven niet na. Daarmee is de gedraging van de gemeente ten aanzien van de behoorlijkheidsnorm van betrouwbaarheid niet behoorlijk.
Lees hier het rapport