Blokkering betaling uitkering

Thema: klachtbehandeling en uitkering

Verzoeker is niet tevreden met de klachtbehandeling door de gemeente. Verder vraagt verzoeker aan de ombudscommissie, om zich uit te spreken over de bevoegdheid en de spelregels inzake het blokkeren (van de betaling) van een uitkering.

De ombudscomissie geeft geen oordeel over de afhandelingsduur van de klacht, nu daar door de gemeente al excuus voor is aangeboden. Verder was de leidinggevende, conform de klachtenregeling, bevoegd de klacht te behandelen. Van onjuistheden in de klachtafhandelingsbrief of het voorbijgaan aan bepaalde feitelijkheden heeft verzoeker maar één voorbeeld naar voren gebracht, wat een kennelijke verschrijving lijkt te zijn. Wel heeft de gemeente op een aantal mails van verzoeker te laat gereageerd. Hierdoor is de behoorlijkheidsnorm voortvarendheid geschonden.

De ombudscommissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over de bevoegdheden en spelregels bij het blokkeren (van de uitbetaling) van een uitkering.

Lees hier het rapport