Recht op inzage in dossiers van adviseurs van de gemeente.

Het verzoek betreft het niet (tijdig) beschikbaar stellen van de onderliggende gegevens van de keuringsarts van de aan de gemeente adviserende instelling. Deze deed onderzoek in verband met een WMO-aanvraag. Verzoeker stelt dat, als er geen inzage in het dossier is, de redenen van afwijzing van de gevraagde voorzieningen niet kunnen worden nagegaan. De keuringsarts heeft het dossier vernietigd toen hij uit dienst ging bij de instelling. Het heeft lang geduurd voordat de gemeente reageerde op het verzoek om informatie. De onderzochte gedragingen zijn als het gaat om het tijdig verstekken van informatie door de gemeente: onzorgvuldig. De gemeente heeft dit erkend en excuses aangeboden. De Overijsselse Ombudsman oordeelt dat verdere actie niet nodig is. Als het gaat om het opvragen van dossiers en het verlenen van inzage in de dossiers van de keuringsarts is de klacht ongegrond. De gemeente beschikt niet over deze dossiers. Aan betrokkene wordt door de Overijsselse Ombudsman meegedeeld dat zij recht op inzage heeft bij de instelling die de keuring verricht. Helaas zijn daar (onterecht) dossiers vernietigd. Richting gemeente doet de Overijsselse Ombudsman de aanbeveling in het driemaandelijks overleg met de instelling het punt van vernietigen van dossiers mee te nemen.
Lees hier het rapport