mondeling verstrekte informatie landt niet. Klacht ongegrond, wel een aanbeveling.

Verzoeker begreep van de gemeente dat hij op korte termijn een woning zou krijgen. De ombudscommissie onderzocht of verzoeker van de gemeente de juiste informatie over de mogelijkheden van de gemeente kreeg om hem te helpen aan een eigen woning en over de voorwaarden om een eigen woning te krijgen. De ombudscommissie overweegt dat er van mag worden uitgegaan dat de gemeente verzoeker mondeling juist heeft ge?nformeerd over haar bevoegdheden en de mate waarin zij aan verzoeker hulp kan bieden. Gebleken is echter dat de essentie van die informatie niet tot verzoeker is doorgedrongen. In het geval van verzoeker zou het beter zijn geweest als de gemeente de mondeling gegeven informatie ook in een schriftelijke gespreksbevestiging nog eens zou hebben opgesomd. De klacht is ongegrond. Toch doet de ombudscommissie de volgende aanbeveling: Voor veel mensen in een stressvolle situatie is het moeilijk om te luisteren en te horen wat wordt gezegd en welke informatie wordt gegeven. Daarom zou het beter zijn om na een gesprek met een dergelijke cli?nt een schriftelijke gespreksbevestiging te sturen, waarin duidelijk de gegeven informatie staat opgesomd.
Lees hier het rapport