Bejegening door WWb-consulent bij re-integratie

Verzoeker beklaagt zich er over dat de gemeente weinig begrip toont voor het feit dat zij door ziekte niet kan werken. Er is in het verleden een ongeval met de fiets geweest, waar zij zegt nog steeds de gevolgen van te ondervinden. Als de gemeente een medisch onderzoek aanvraagt om na te gaan in hoeverre dit juist is, gaat betrokkene aan het werk. Dit duurt echter niet lang. Betrokkene werkt niet mee aan nader onderzoek. Er blijkt wel forse psychische problematiek. Verzoeker beklaagt zich er over dat er bij de gemeente wordt gezegd dat de uitkering stopgezet wordt en dat er foutieve gegevens worden genoteerd. Er is te weinig geld om de maandelijkse lasten te betalen. Daardoor moest de ziektekostenverzekering worden stopgezet. De gemeente wil niets meer betalen; dat komt neer op verduistering. Verzocht wordt een andere consulent toe te wijzen. Er blijkt geen enkele feitelijke onderbouwing voor deze verdachtmakingen. Wel is tegemoetgekomen aan het verzoek een andere consulent toe te wijzen. Van de zijde van zowel de gemeente als de Overijsselse Ombudsman is er bij verzoekster herhaaldelijk op aangedrongen hulp te zoeken voor haar emotionele problemen. De Overijsselse Ombudsman oordeelt dat de klacht ongegrond is.
Lees hier het rapport