Overlastklachten worden niet goed opgepakt door de gemeente

thema: overlastklachten


klacht deels gegrond en deels ongegrond


Verzoekers hebben veelvuldig geklaagd bij de gemeente over overlast tijdens de verbouw van een kantoorgebouw tot appartementencomplex en zijn van mening dat de gemeente deze klachten niet op een juiste manier heeft opgepakt. Zij hebben de indruk dat de gemeente onder één hoedje met de aannemer speelde.

De gemeente erkent dat ze de impact van de sloopwerkzaamheden wellicht heeft onderschat. Met de kennis en ervaring van nu zal er in de toekomst bij soortgelijke projecten meer afstemming en overleg vooraf zijn en zal er ook tijdens het vergunningenproces beter naar consequenties worden gekeken.

De OO is van mening dat de gemeente de klachten en meldingen sneller en adequater had moeten oppakken.

 De OO vindt ook dat de communicatie tussen de gemeente, de aannemer en de omwonenden beter had kunnen zijn. Zowel de gemeente als de aannemer heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar van de gemeente mag worden verwacht dat zij de burger niet van het kastje naar de muur stuurt.

 Het is de OO niet gebleken dat de gemeente “onder één hoedje” met de aannemer zou hebben gespeeld, zoals verzoekers veronderstellen. De beschuldiging dat de gemeente niet integer heeft gehandeld hebben verzoekers ook niet hard gemaakt. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

 

Lees hier het rapport