Door toedoen van de sociale dienst van de gemeente Hengelo je baan kwijtraken?

Verzoeker staat ingeschreven in het GBA van Hengelo op het adres van zijn vader, maar feitelijk woonde hij in Belgi?. Daar waren veel kosten zodat hij van zijn inkomen niet veel overhield. Totdat al het papierwerk was afgerond bleef hij bij zijn vader ingeschreven staan. Hij kon informatie hierover niet overdragen aan de gemeente. Dan zou hij zich naar eigen zeggen schuldig maken aan een strafbaar feit in Belgi?. Zij vader moest zich melden bij de gemeente. Vader was bezig met het starten van een eigen bedrijf, een internetwinkel. De gemeente wilde meer duidelijkheid. Daarom is verzoeker met zijn vader meegegaan toen die op gesprek moest komen. Er ontstaat een woordenwisseling als men de zoon niet bij het gesprek wil hebben. Uiteindelijk heeft verzoeker de Hitlergroet gebracht. Zijn vader is alleen met de medewerkers van de gemeente meegegaan, anders had het op geweld uit kunnen lopen. Er is door de gemeente aangifte gedaan bij de politie en er is aan verzoeker een pandverbod opgelegd. Verzoeker stelt dat hij door dit alles zijn baan is kwijtgeraakt en veel stress ondervindt. De Oo komt tot het volgende: Zelfs al zou het zo zijn dat de start van de problemen bij verzoeker ligt, is het voor de Oo de vraag of escalatie niet had kunnen worden voorkomen door verzoeker alsnog toe te laten tot het gesprek. Eventueel onder voorwaarden. Dit te meer nu de Oo niet is gebleken dat er een duidelijke reden was waarom men de vader van verzoeker alleen wilde spreken. In het algemeen acht de Oo het van belang dat een cli?nt van de sociale dienst zich kan laten bijstaan. Onder omstandigheden kan dat anders liggen. Agressie van de zijde van een cli?nt of zijn begeleider zou een dergelijke omstandigheid kunnen zijn. Van een dergelijke rechtvaardigingsgrond is in dit geval niet gebleken. Ook hier kan de Oo geen oordeel geven nu er heel verschillende versies van de feitelijke gang van zaken voorliggen. Wel geeft de Oo de aanbeveling om in voorkomende gevallen alleen op goed gemotiveerde en omschreven gronden cli?nten niet toe te staan zich te laten bijstaan. Verzoeker geeft aan dat hij nog steeds last ondervindt in de zin van stress, wat allerlei (lichamelijke) ongemakken meebrengt. Hij brengt dat in verband met de gebeurtenissen rond zijn vader en de sociale dienst. De Oo stelt vast dat er geen onderbouwing is gebleken, noch van de stress van verzoeker, noch van het feit dat deze veroorzaakt zou zijn door genoemde gebeurtenissen. De Oo onderschrijft de stellingen van verzoeker dan ook niet. Oordeel: - Wat betreft (de hoogte van) de uitkering van de vader van verzoeker is de Oo niet bevoegd. - Als het gaat om correcte bejegening is een oordeel niet mogelijk. - De stelling van verzoeker over de stress ten gevolge van de gebeurtenissen acht de Oo niet onderbouwd en daarom niet gegrond.
Lees hier het rapport