vondst in oud archief

behoorlijkheidsnorm: informatieverstrekking

Thema: digitalisering

Klacht gegrond

Verzoeker vindt dat hij jarenlang niet serieus is genomen door de gemeente wat betreft zijn melding over illegaal asbest ruimen en dat het uiteindelijk uitgevoerde onderzoek onvolledig is, omdat het met name is gegrond op wat betrokkene heeft verteld. Naar aanleiding van de klacht bij de Overijsselse Ombudsman deed de gemeente nader onderzoek: in het oude, niet gedigitaliseerde, archief werd een overzicht gevonden van het perceel in kwestie. Ook heeft de gemeente de nota achterhaald van het bedrijf dat de asbest in 2011 heeft verwijderd. Het blijkt dat dit een niet daartoe gecertificeerd bedrijf is. De gemeente erkent dat het bij de informatieverstrekking aan verzoeker niet goed is gegaan. Als oplossing van de klacht is afgesproken dat de gemeente de alsnog gevonden stukken in het dossier van betrokkene opneemt, evenals de klachtafhandelingsbrief van de ombudscommissie.

Lees hier het rapport