Eerst een medische keuring of eerst een cursus?

Uitkering

Behoorlijkheidsnorm: n.v.t.

Verzoeker is van mening dat ze niet in staat is om mee te doen aan een door de gemeente aangeboden cursus. Ze wil op medische en psychische gronden ontheven worden van de arbeidsverplichtingen. Een medisch onafhankelijk onderzoek zou hier duidelijkheid in kunnen brengen. De gemeente ziet echter graag dat verzoeker deelneemt aan de cursus om daarin te bekijken wat haar mogelijkheden zijn. Hier zou ook uit kunnen komen dat er een medisch onderzoek plaats dient te vinden.
Tijdens het gesprek met partijen, onder leiding van de ombudscommissie, is overeengekomen dat bij uitzondering het medisch onderzoek eerst plaats vindt. Hiermee is er een oplossing voor de klacht van verzoeker, zodat het dossier kan worden gesloten.

Lees hier het rapport