Betonplaten in de openbare ruimte

behoorlijkheidsnormen: n.v.t.

 thema's: de gemeente moet moeite doen voor de burger

 De OO doet geen verder onderzoek

 

 Verzoeker heeft een aantal betonplaten in de berm bij een door hem gehuurd perceel gelegd, met de bedoeling hier op enig moment een compostbak van te maken. De gemeente heeft een melding ontvangen dat de betonplaten in de openbare ruimte lagen en heeft deze verwijderd en laten vernietigen.

Verzoeker is van mening dat de gemeente had kunnen begrijpen dat de betonplaten eigendom waren van de eigenaar/huurder van het perceel en moeite had moeten doen om te achterhalen wie dit was. 

Na telefonisch overleg met zowel verzoeker als de gemeente heeft de OO besloten om geen verder onderzoek te doen. Ook kan de OO geen oordeel geven over de afwijzing van de gemeente op het verzoek om schadevergoeding. Daartoe is alleen de rechter bevoegd. 

De OO is overigens wel van mening dat van een relatief kleine gemeente mag worden verwacht dat zij in gevallen als deze een poging doet de eigenaar van onbeheerde zaken in de openbare ruimte te achterhalen voordat deze worden weggehaald. Zij heeft de gemeente dan ook de aanbeveling gegeven om dit in overweging te nemen.

 

Lees hier het rapport