Gedwongen werk en geschonden privacy

Verzoeker klaagde erover dat de consulent Werk hem dwong werk te doen wat niet bij hem past. Ook klaagde verzoeker over de wijze van informatieverwerving door de consulent. Het recht op een uitkering is altijd verbonden aan de plicht zich in te zetten om weer onafhankelijk van de uitkering te worden. Er kunnen door de gemeente of door de cli?nt geen eisen worden gesteld aan de aansluiting van de arbeid aan het opleidingsniveau of eerder opgedane werkervaring en ook arbeid van tijdelijke aard dient geaccepteerd te worden. Dit betekent dat de consulent in het geval van verzoeker op grond van de wet geen andere mogelijkheid had. De consulent wilde informatie over de (toekomstige) inkomsten van verzoeker en belde buiten zijn medeweten naar het uitzendbureau. Verzoeker werd boos, omdat hij toen het contract bij het uitzendbureau nog niet had ondertekend en hij door zijn intercedent erop werd aangesproken. Ook belde de consulent naar verzoeker op zijn mobieltje toen hij al werkte. Daarmee handelde de consulent in strijd met de privacy en het evenredigheidsbeginsel. De klacht van verzoeker is (deels) gegrond.
Lees hier het rapport