gesprek niet altijd zinvol

Thema: klachtbehandeling

Behoorlijkheidsnorm: redelijkheid

Klacht over de klachtafdoening door de gemeente: gegrond.

Verzoeker vindt dat de klachtbehandelaar niet correct heeft gehandeld door zijn klachten niet verder te behandelen met als reden dat een persoonlijk gesprek met hem, eventueel in bijzijn van een door hem genoemde juridisch hulpverlener, van zijn kant niet mogelijk bleek.

 De ombudscommissie vindt dat de gemeente de klacht, inhoudende de weigering van het Sociaal Wijkteam om bij te staan in een bezwaarprocedure, ongegrond had behoren te verklaren. Daarvoor was in redelijkheid een gesprek niet nodig.

De achtergrond van de bij de gemeente ingediende klacht is de volgende. Verzoeker vroeg aan een medewerker van het Sociaal Wijkteam om hem bij te staan in een bezwaarprocedure. De teammanager liet weten zijn vraag niet te kunnen honoreren: het Wijkteam behandelt zorgvragen van inwoners, maar kan niet ondersteunen bij een bezwaarprocedure. De teammanager gaf aan dat verzoeker mogelijk een beroep kan doen op het Juridisch Loket Zwolle.

De ombudscommissie is van oordeel dat hiermee een correct antwoord werd gegeven op de vraag en een verwijzing waar wel terecht te kunnen voor bijstand bij een bezwaarprocedure. Gelet hierop kon de gemeente de klacht dus ongegrond verklaren.

 

Lees hier het rapport