visbootjes in de Zwolse wateren

behoorlijkheidsnorm: goede informatieverstrekking

 thema: openbare ruimte

 klacht ongegrond

 Verzoeker vraagt om informatie over het liggeld van visbootjes en de handhaving. De gemeente heeft naar aanleiding van de klacht de eerder gegeven informatie verduidelijkt en aangevuld in de klachtafhandelingsbrief. Daarmee is de klacht bij de Overijsselse Ombudsman ongegrond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het rapport