Einde elektrische fiets

Verzoeker klaagt erover dat de elektrische fiets, die hij in bruikleen had en die ter reparatie was aangeboden, zonder bericht en zonder overleg is afgekeurd omdat er sprake zou zijn van kortsluiting in de motor. De Ombudscommissie is van oordeel dat de gemeente niet voldoende informatie heeft verstrekt en niet genoeg transparant is geweest en verklaart de klacht gegrond.
Lees hier het rapport