Informatie over wat te doen bij ongevallen en rampen

Bij werkzaamheden van de NAM komt er gas vrij. Omwonenden ondervinden hiervan hinder. De gemeente wordt gewaarschuwd. Onderzoek door de Brandweer leidt tot de conclusie dat er geen sprake was van voor de volksgezondheid echt gevaarlijke stoffen. Voordat het werk begon heeft de NAM een groep van omwonenden ge?nformeerd over de werkzaamheden en de mogelijkheid dat daarbij stank zou vrijkomen. Echter de mensen in de straat waarin verzoeker woont ontvangen deze brief niet. Als er onrust ontstaat stuurt de NAM een brief met uitleg en excuses voor de ontstane stankhinder. Deze brief ontvangt verzoeker wel. Inmiddels heeft hij dan de gemeente ingeschakeld. Handhaving en toezicht komt langs. Nu er niet echt sprake is van gevaar verwijst de gemeente verder naar de NAM en het ?bevoegd gezag? zijnde het ministerie van Economische Zaken. Verzoeker blijft zitten met de vraag wat te doen als er nu echt gevaar zou ontstaan. Hierop komt geen antwoord. De Oo oordeelt dan ook dat de informatievoorziening niet zorgvuldig was en dat er geen behoorlijke klachtbehandeling heeft plaatsgevonden.

Lees hier het rapport