Hoe gaat de gemeente om met subsidie-ontvanger; bejegening

Verzoeker vertegenwoordigt een Stichting die subsidie ontvangt van de gemeente. Er ontstaan bij de Stichting financi?le problemen. De gemeente denkt mee in oplossingen, maar ziet voorbij aan de subsidieregeling. Spanningen lopen op en er vallen soms harde woorden, ook van de zijde van de medewerker van de gemeente die de contacten met de Stichting voert. De vertegenwoordiger van de Stichting stelt dit aan de orde bij de gemeente. Er volgen excuses van de medewerker. De vraag is echter hoe serieus dat genomen moet worden als er een vreemde e-mail boven water komt. De klachtbehandeling wordt door de gemeente niet voortvarend opgepakt doordat men de klacht beschouwt als een verzoek de medewerker van zijn taak met betrekking tot de Stichting te ontheffen. Gesprekken hierover verlopen niet goed; het lijkt er om te gaan het probleem van tafel te krijgen, niet om een oplossing. Het valt op dat alle partijen zeggen het beste met het welzijnswerk voor te hebben. Vanuit die basis zal men verder moeten gaan. Oordeel: -Professionaliteit: niet zorgvuldig. -Correcte bejegening: niet behoorlijk. Als het gaat om de bejegening is er sprake van niet behoorlijk gedrag. Hiervoor zijn excuses aangeboden. Echter een ruiterlijke erkenning door betrokkene en het college heeft niet plaatsgevonden. Dit acht de Oo niet terecht. -Onpartijdigheid: niet behoorlijk. Wat betreft de klachtbehandeling is het oordeel dat deze niet behoorlijk is geweest. -Telefoongeheim: als het gaat om gebruik luidspreker zonder degene die belt daarvan op de hoogte te stellen: niet behoorlijk maar gecorrigeerd en als het gaat om het gesprek met de klachtco?rdinator: geen oordeel. -Voortvarendheid: ( klachtprocedure) behoorlijk (vanaf formele interne klachtbehandeling).
Lees hier het rapport