Hoe krijg ik gehoor voor mijn probleem?

Categorie: Bomen

Gevraagd wordt in actie te komen, want bomen achter het huis geven overlast. De OO kan de gemeente geen opdracht geven iets aan de bomen te doen, wel is de OO van oordeel dat de communicatie over een en ander te wensen overlaat. Gewezen wordt op https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2016/overlast-of-schade-door-een-boom-dit-kunt-u-doen.

Lees hier het rapport