Onwelgevoeglijk taalgebruik door ambtenaren richting WWB-aanvrager

Verzoeker heeft een WWB-uitkering aangevraagd. De behandeling van zijn aanvraag duurt lang. Emoties lopen aan alle kanten op. Verzoeker voelt zich geschoffeerd door mededelingen van medewerkers van de sector SZW. Hij dient hierover een klacht in. In reactie van de gemeente naar aanleiding van zijn klacht worden een aantal van de minder gepaste opmerkingen die hij zelf maakte naar voren gebracht. Hij vindt dat onterecht en verzoekt schriftelijke excuses en rectificatie van de opmerkingen in de brief met de klachtafhandeling. Betrokkene ontkent niet dat er van zijn kant wellicht ook dingen gezegd zijn die niet kunnen. Hij benadrukt dat het hem gaat om de handelwijze van medewerkers van de sector in de toekomst. Namens de gemeente wordt aangegeven dat er wel degelijk naar aanleiding van de klacht intern opnieuw aandacht is besteed aan omgang met cli?nten. Dit ook op het punt van duidelijke informatie als de behandeling van een aanvraag langer duurt dan verwacht mag worden. Van de zijde van de gemeente is erkend dat de communicatie over en weer niet goed ging. De Overijsselse Ombudsman oordeelt dat de communicatie tussen betrokkene en de gemeente niet goed is verlopen; er is sprake van een onbehoorlijk gedrag, echter door een voldoende klachtbehandeling gecorrigeerd.
Lees hier het rapport