Mag de coniferenhaag blijven staan?

Thema: Openbare ruimte

Verzoeker wil dat de gemeente erkent dat hij recht heeft op 3 meter snippergroen en dat zijn coniferenhaag dus kan blijven staan. Hij schrijft dit aan de gemeente als hij bericht krijgt dat hij de haag moet verplaatsen. Al of niet recht op snippergroen staat niet ter beoordeling van de OO.
Wel is hier aan de orde dat er geen sprake was van fair play. De gemeente zou ofwel een brief als die van verzoeker als bezwaar moeten behandelen, ofwel als formele klacht. Geen van beide gebeurt; opdat punt is de klacht gegrond.

Lees hier het rapport