onverwachte eikels

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Zwolle zijn klacht ongemotiveerd heeft afgewezen. Zijn klacht gaat over het niet vergoeden van schade als gevolg van vallende eikels op zijn auto. Verzoeker vindt dat de gemeente hem had behoren te waarschuwen dat er eikels kunnen vallen op de onder de boom geparkeerd staande auto?s. De ombudscommissie vindt een afwijzing van schade niet behoorlijk als al van te voren duidelijk is dat het standpunt van de overheidsinstantie vermoedelijk niet houdbaar is in een procedure bij de rechter. Gelet op vaste jurisprudentie in dit soort zaken heeft de gemeente in het geval van verzoeker een goede reden om geen schade te vergoeden. Verder is de ombudscommissie van oordeel dat de gemeente in haar reactie op verzoekers klacht voldoende gemotiveerd waarom zij verzoeker niet hoefde te informeren over vallende eikels uit de boom voor zijn woning. Daarnaast bood de gemeente een oplossing aan voor overlast in de toekomst door een renovatieplan voor bomen op te stellen, waarbij bewoners inspraak krijgen. De klacht is ongegrond. De gedragingen van de gemeente zijn behoorlijk.
Lees hier het rapport