verborgen gebreken en WOZ

thema: belastingen
behoorlijkheidsnorm: luisteren naar de burger

 klacht ongegrond

Verzoeker vindt dat de gemeente niet luistert naar zijn klacht. Hij kocht in 2012 zijn woning. Na de koop vond verzoeker dat hij teveel had betaald, gezien de verborgen gebreken. In zijn visie moet de WOZ-waarde dan ook lager worden vastgesteld. Daartoe diende hij bezwaarschriften in bij de gemeente.

De gemeente heeft een bestuursovereenkomst met andere gemeenten voor samenwerking op het gebied van belastingen. De samenwerking wordt uitgevoerd door de Regionale belastingsamenwerking DOWR. De klachtbehandeling besteedde de gemeente uit naar DOWR, maar schreef zelf de klachtafhandelingsbrief. Dat is correct. De gemeente heeft de klacht van verzoeker serieus behandeld en is ingegaan op de argumenten van verzoeker. De klacht is daarom ongegrond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het rapport