Moeilijke relatie tussen gemeente en verzoeker

thema: klachtbehandeling

behoorlijkheidsnormen: goede informatieverstrekking en fatsoenlijke bejegening

 klacht 2017034 ongegrond, klacht 2017035 deels niet bevoegd deels ongegrond, klacht 2017036 niet bevoegd, klacht 2017037 gegrond.

 

Klacht 2017 034
De gemeente gaf voortvarend en correct informatie in de situatie van verzoeker: verblijven in een bedrijfspand was voor de gemeente Noord-Oostpolder geen legaal onderdak voor inschrijving; daarom had verzoeker zijn feitelijke situatie kunnen benoemen en was van liegen tegenover de centrale toegang geen sprake. Klacht over niet voortvarende en onjuiste formatieverstrekking is ongegrond.
Het was voor verzoeker dringend noodzakelijk ergens ingeschreven te staan. Mede gelet op de psychische problemen van verzoeker stelde de gemeente zich hulpvaardig op en probeerde oplossingen aan te dragen. Daarmee is de klacht ook op dit onderdeel (stempel, kwalificeren, karakteriseren, betiteling met betrekking tot beschermd wonen) ongegrond.

Klacht 2017 035
Afwijzing van verzoek toekenning van een persoonlijke lening via borgstelling (bbz-lening). Beroep ingesteld bij rechtbank. De ombudscommissie is op grond van de wet niet bevoegd een onderzoek in te stellen of voort te zetten naar een gedraging waartegen een beroepsprocedure bij de rechter aanhangig is. Overige argumenten, zoals verkeerde informatie over de mogelijkheid om een bbz-lening te mogen gebruiken om schulden te saneren en het benoemen door de gemeente van ‘e-mails met dreigende taal’ hangen nauw samen met wat staat beschreven in de grieven in beroep. Ook heeft de gemeente de in eerste instantie onjuist verstrekte informatie later hersteld. Daarom doet de ombudscommissie geen verder onderzoek naar deze klacht.

Klacht 2017 036
In de kwestie van problemen op het adres Xweg en het al dan niet handhaven door de gemeente deed de voormalige ombudsman onderzoek. De ombudscommissie doet geen onderzoek naar kwesties die al door een andere ombudsman zijn onderzocht.

Klacht 2017 037
De gemeente heeft naar aanleiding van de klacht maatregelen genomen in verband met de informatieverstrekking aan burgers. Met deze maatregel voldoet de gemeente voor de toekomst aan de behoorlijkheidsnorm van goede informatieverstrekking over IMK online ondernemersopleiding. In het geval van verzoeker stond deze informatie nog niet ter beschikking. Klacht gegrond.

Lees hier het rapport