Mag de sociale recherche mijn dochter verhoren?

Behoorlijkheidsnormen: Goede informatieverstrekking en Goede voorbereiding


Thema: Uitkering

De dochter heeft een licht verstandelijke beperking. Er is een krantenwijk die op haar naam staat, maar feitelijk door verzoeker wordt uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor zijn uitkering. Verzoeker vindt dat zijn dochter niet verhoord mag worden door de sociale recherche; zij kan het belang van haar antwoorden niet overzien. Daarnaast is er een klacht over de contactpersoon van verzoeker; zij zou hem te weinig informeren over zijn rechten en plichten. De Oo toetst aan de normen van goede voorbereiding en informatieverstrekking. De klachten zijn ongegrond.

Lees hier het rapport