Wel of geen politieke betrokkenheid

Overig

Behoorlijkheidsnorm: Betrouwbaarheid en onpartijdigheid

Verzoeker klaagt er over dat zijn cursus geen verdere doorgang kon vinden omdat de gemeente geen vergaderruimte meer beschikbaar wilde stellen. Hierdoor heeft verzoeker schade geleden. Naast financiële schade vindt verzoeker ook dat er sprake is van “smaad en laster” over zijn persoon. Verzoeker wil dat de gemeente voldoet aan zeven door hem geformuleerde eisen. Ook zou door de gemeente niet (voldoende) gereageerd zijn op zijn klacht van 7 oktober 2016. Tot slot maakt verzoeker “bezwaar” tegen openbaarmaking van zijn volledige dossier tijdens de klachtprocedure.

De ombudscommissie kan over een aantal onderdelen van de klacht geen oordeel geven. Verder concludeert de ombudscommissie dat er terecht geen vergaderruimte meer beschikbaar is gesteld en dat het schrijven van 7 oktober voldoende is behandeld. Ook concludeert de ombudscommissie, dat verzoeker tegen een aantal handelingen of brieven geen bezwaar kon maken omdat het niet gaat om een besluit in de zin van de Awb. Wel concludeert de ombudsommissie dat het goed was geweest deze brieven door te sturen naar de bewaarschriftencommissie en dat het goed was geweest als er eerder een excuus was aangeboden over het niet beschikbaar zijn van een door verzoeker gereserveerde kamer.

 

 

 

Lees hier het rapport