Handhaving

Een kwetsbare groep….

Behoorlijkheidsnorm: n.v.t.

In het huis van de buren van verzoeker werden, in strijd met het bestemmingsplan, (gehandicapte) kinderen opgevangen. In de aanloop naar handhaving wordt er naar de mening van verzoeker teveel rekening gehouden met de belangen van de “kwetsbare groep kinderen”. De procedure heeft lang geduurd. De sfeer in de straat is verziekt. Verzoeker is niet tevreden over de klachtafhandelingsbrief, deze is te summier. We spreken af dat de gemeente een nadere klachtafhandelingsbrief stuurt. Verzoeker geeft aan met de inhoud van de nadere brief tevreden te zijn. Hiermee is er een oplossing voor de klacht van verzoeker, zodat het dossier kan worden gesloten.

Lees hier het rapport