Let Op! BerichtenBox

behoorlijkheidsnormen: goede voorbereiding, goede motivering

 thema: klachtbehandeling

 klacht gegrond met aanbeveling

 De gemeente heeft naar aanleiding van een klacht over de gevolgen van gemiste berichten in de BerichtenBox van MijnOverheid niet gedaan wat van haar verwacht mag worden. De gemeente had behoren te onderzoeken wat bij klager de oorzaak is geweest van het missen van berichten. Ombudscommissie verwijst naar No 2017/098. Uit de bevindingen van de ombudscommissie komt naar voren dat bij klager geen opzet in het spel was om de berichten van de gemeente te missen. De ombudscommissie doet de aanbeveling om de navorderingskosten terug te betalen aan klager.

 

Lees hier het rapport