ongelijke behandeling politie- en beveiligingshonden

behoorlijkheidsnorm: fatsoenlijke bejegening

 thema: belastingen

 klacht ongegrond

 Verdere klachtbehandeling door de OO heeft geen meerwaarde, nu de gemeente de klacht met zoveel woorden erkent en daaruit, anders dan verzoeker aanvankelijk veronderstelde, opgemaakt kan worden dat de klacht door de gemeente gegrond wordt verklaard. De vraag over gelijke behandeling wat betreft de belasting voor politiehonden en beveiligingshonden kan verzoeker eventueel voorleggen aan de gemeenteraad of via de politieke partij van zijn keuze.

 

 

Lees hier het rapport