Bestrating in een nieuwbouwwijk. Duur van de afhandeling van een verzoek.

Verzoeker verhuist naar een nieuwbouwwijk. Voorafgaand aan de oplevering informeert hij bij de gemeente naar de toegankelijkheid van de nieuwe woningen. Kan een verhuisauto de woning bereiken? Er volgen telefonisch toezeggingen over verharding. Twee maanden na oplevering van de eerste woning is er qua bestrating nog niets gebeurd. Er volgt een klacht bij de gemeente, want verzoeker vindt dat toezeggingen over bereikbaarheid niet zijn nagekomen. Betrokkene is vervolgens niet tevreden met de klachtafhandeling door de gemeente: de klacht is afgedaan met een briefje, waarin de klacht gegrond wordt verklaard, maar feitelijk verandert er niets. Verder komt er een bericht van afwezigheid als hij reageert op de klachtenafhandeling door de gemeente; binnen het stadhuis is vervanging niet geregeld. De Overijsselse Ombudsman komt tot het oordeel dat de onderzochte gedragingen als het gaat om de klachtbehandeling niet geheel zorgvuldig zijn. Als het gaat om voortvarendheid is er niet behoorlijk gehandeld, maar dit is gecorrigeerd voor wat betreft tijdige klachtbehandeling door excuses aan te bieden. Op het punt van actie naar aanleiding van de klacht handelde de gemeente niet zorgvuldig nu niet is overwogen een tijdelijke oplossing te realiseren en is gewacht totdat de definitieve bestrating gelegd kon worden.
Lees hier het rapport