Betalingsregeling gevraagd en toch loonbeslag

Verzoeker klaagde erover dat de gemeente loonbeslag had gelegd onder zijn werkgever, terwijl verzoeker om een betalingsregeling had gevraagd. Uit het feitenrelaas komt een beeld naar voren van jarenlange wanbetaling door verzoeker. Diverse keren ondernam de gemeente acties tot betaling van de zogeheten verhaalsbijdrage, waartoe verzoeker door de rechter was veroordeeld. Het eerste loonbeslag werd opgeheven toen verzoeker beloofde aan de getroffen betalingsregeling te voldoen. Verzoeker voldeed echter niet aan zijn verplichtingen. Daarom is het aan verzoeker zelf te wijten dat de gemeente opnieuw moest overgaan tot het doen van loonbeslag onder de werkgever. De gemeente kon immers redelijkerwijs, gezien het verleden, er niet op vertrouwen dat verzoeker nu wel aan een betalingsregeling zou voldoen.
Lees hier het rapport