Over de paardenstal

Thema: Bouwen

Behoorlijkheidsnormen: betrouwbaarheid en maatwerk

 Verzoeker is van mening dat er door de wethouder in het verleden toezeggingen zijn gedaan op basis waarvan hij er vanuit mocht gaan dat hij een paardenstal van 50m2 zou mogen plaatsen op het perceel bij zijn woning. Ook klaagt verzoeker erover, dat ondanks gemaakte afspraken in december 2016/januari 2017, de gemeente blijft handhaven. Verzoeker heeft veel schade geleden door de hele gang van zaken en voelt zich niet begrepen en gehoord. De OO concludeert, dat de in eerste instantie gegeven informatie, over een te slopen schuur, en de uitlatingen van de wethouder in 2013 niet zorgvuldig waren. Hoewel dit in latere informatie wel is verduidelijkt of rechtgezet, concludeert de OO dat hiermee de behoorlijkheidsnorm betrouwbaarheid is geschonden. De gemeente heeft wel behoorlijk gehandeld ten aanzien van de behoorlijkheidsnorm maatwerk.

De klacht is gedeeltelijk gegrond.

 

 

 

 

 

Lees hier het rapport