Er wordt gelogen en de gemeente is structureel te laat

Thema: Informatie

Verzoeker geeft aan dat er foute informatie is gegeven en dat daar welbewust bij is gelogen om hem geen inzicht te geven in de handhavingspraktijken van de gemeente. Verder wordt er standaard verdaagd; de gemeente houdt zich niet aan termijnen. De OO oordeelt dat er achteraf gezien sprake is van niet correcte informatie, maar kan zich er niet over uitspreken of er welbewust is gelogen nu partijen hierover fundamenteel van inzicht verschillen. Wat betreft het verdagen kan niet van een standaardpraktijk worden gesproken. Wel vraagt de OO aandacht voor een goede onderbouwing.

 

Lees hier het rapport