Over de Xweg en de Yweg

Thema: Bouwen

Behoorlijkheidsnormen: goede organisatie en voortvarendheid

Verzoeker heeft een bedrijfswoning op een industrieterrein. Hij wil graag een tweede woning realiseren op dezelfde locatie. Hij heeft hiertoe informatie ingewonnen (onder meer over adressen op de Xweg en de Yweg) bij de gemeente, maar klaagt erover dat de gemeente deze vragen niet, onzorgvuldig of onvolledig beantwoordt. Op nadere vragen van verzoeker eind juli 2017, is pas op 20 december 2017 een reactie gekomen, na inschakeling van de ombudscommissie. Tot slot klaagt verzoeker over het advies van de gemeente om een (principe) aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen, terwijl al bij voorbaat is aangegeven dat dit weinig tot geen kans van slagen heeft.

De ombudscommissie concludeert, ten aanzien van de behoorlijkheidsnorm goede organisatie dat er onjuiste adressen zijn geciteerd door de gemeente. Dit is pas rechtgezet in een latere brief, na interventie door de ombudscommissie. Ook is er ten onrechte gesproken over het willen toevoegen van twee woningen. Ten aanzien van de behoorlijkheidsnorm voortvarendheid concludeert de ombudscommissie, dat nu er op de reactie van verzoeker van 31 juli 2017, pas op 20 december 2017 en na interventie van de ombudscommissie is gereageerd, er niet voortvarend is gehandeld door de gemeente.

De klacht is gegrond.

 

 

 

 

 

Lees hier het rapport